Type and press Enter.

Politica de Confidentialitate

Informatii generale

 

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale NORDIC RESTAURANTS SRL, cu sediul in Str. Gara Herastrau, nr. 4D, Cladire C, etaj 7, Sector 3, Bucuresti, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.iad.ro/ sau a prezenței fizice în locația noastră, situată în București, Calea Victoriei nr.202.

 

Definitii:

ANSPDCP reprezinta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;od, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

• “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

• “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

• “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

• “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

 

• “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti utilizator al serviciilor societatii accesand platforma www.iad.ro, or prin accesul fizic la locația noastră, NORDIC RESTAURANTS SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, după caz, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul in care utilizati www.iad.ro, de exemplu comportamentul / preferintele / reclamațiile/ comenzile dumneavoastra in locație, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea www.iad.ro ori a serviciilor de alimentație publică de la locație.

Daca sunteti vizitator al site-ului, ori locației, operat de NORDIC RESTAURANTS SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului sau accesului la locație, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel, precum si date referitoare la modul in care utilizati website-ul www.iad.ro or serviciile de alimentație publică.

 

3. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

 

3. 1 Daca sunteti utilizator inregistrat al www.iad.ro, sau client al restaurantului NORDIC RESTAURANTS SRL, poate prelucra, după caz, datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

În scopul comunicarii unor materiale comerciale, rezervări, disponibilitate locație, contracte, meniuri, newsletter si/sau alerte din partea NORDIC RESTAURANTS, constand in informatii cu privire la ofertele de produse/servicii, invitatii de a participa la campanii si loterii, studii, chestionare, sondaje de opinie, vouchere si/sau tichete cadou oferite transmise prin posta electronica (e-mail, sms) si/sau apel telefonic, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe www.iad.ro sau de restaurant.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul abonarii la newsletter ori a formularelor fizice, după caz. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continand comunicari comerciale, ori printr-un mesaj sms ori whatsapp, după caz.

În scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a www.iad.ro, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatirii experientei oferite pe www.iad.ro si/sau în locația fizică.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al NORDIC RESTAURANTS SRL de a imbunatati permanent experienta clientilor pe www.iad.ro, pentru rezolvarea solicitarilor dumneavostra trinsmise prin formularul de contact www.iad.ro.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al NORDIC RESTAURANTS de a asigura functionarea corecta a www.iad.ro, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor/clientilor www.iad.ro, inclusiv prin solutionarea diferitelor solicitari.

 

3.2. Daca sunteti vizitator al website-ului iad.ro, NORDIC RESTAURANTS SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului www.iad.ro, realizarea de profiluri de preferinte de consum, prezență, interacțiune, in principal, in vederea imbunatatirii experientei oferite pe www.iad.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al NORDIC RESTAURANTS SRL de a imbunatati permanent experienta vizitatorilor pe www.iad.ro.

 

4. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, NORDIC RESTAURANTS SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care va doriti stergerea datelor dumneavoastra va rugam sa ne trimiteti aceasta solicitare printr-un email la DataProtection@nordicgroup.ro.

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

 

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, NORDIC RESTAURANTS SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina NORDIC RESTAURANTS SRL in desfasurarea activitatii, cum ar fi emiterea de facturi fiscale, servicii de curierat, rezervare, etc., prin intermediul website-ului (furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea webite-ului;

• pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea webite-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta;

• atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

 

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre NORDIC RESTAURANTS SRL pot fi transferate in grupul de firme Nordic Grup, iar în afara Romaniei, doar catre state din Uniunea Europeana.

 

7. Drepturile de care beneficiati

 

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre NORDIC RESTAURANTS SRL, conform celor descrise in prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea NORDIC RESTAURANTS SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri, de catre NORDIC RESTAURANTS SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

• dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

• acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

• in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

• in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

• datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

 

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, NORDIC RESTAURANTS SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

• persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

• prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

• persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre NORDIC RESTAURANTS SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

• dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

• in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al NORDIC RESTAURANTS SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care NORDIC RESTAURANTS SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

• in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

 

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

• dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

 

8. Securizarea datelor cu caracter personal:

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate.

NORDIC RESTAURANTS SRL si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal, respectiv pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD, dupa cum urmeaza:

Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei care si-au creat cont pe platforma https://www.iad.ro/, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola.

Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai NORDIC RESTAURANTS SRL, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Computerele, device-urile de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: DataProtection@nordicgroup.ro.

 

NORDIC RESTAURANTS SRL are dreptul de a modifica si completa Politica de Confidentialitate oricand, afisand Politica de Confidentialitate modificata pe website-ul iad.ro.