Type and press Enter.

Storytellers – Regulament

Storytellers IAD – Innocent & Delcious

 • SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare a concursului inițiat de Organizator (denumit în continuare Storytellers) în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

Participarea la Storytellers constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa iad.ro/storytellers.

Organizatorul loteriei publicitare are obligatia de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

 • ORGANIZATORUL

Organizatorul Giveaway IAD – Innocent & Delcious este societatea NORDIC RESTAURANTS S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sos Gara Herastru nr 4D, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. nr. J40/17581/2018, EUID ROONRC.J40/17581/2018 CUI RO 40276898, cont curent RO81BACX0000001772333001, deschis la Unicredit Bank SA, adresă de e-mail:contact@iad.ro prin reprezentant dl. Ciprian Moldoveanu – Director General.

 • PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul pentru Storytellers este alcatuit din trei vouchere de consumatie in locatia  IAD – Innocent & Delcious: 500 euro (premiul 1), 300 euro (premiul 2), 200 euro (premiul 3) Premiul nu este transmisibil și nu poate fi înlocuit la solicitarea participanților.

Storytellers IAD – Innocent & Delcious se desfășoară în perioada 03.03.2024, ora 00:00 – 01.06.2024 ora 23:59..

Momentul începerii Storytellers IAD – Innocent & Delcious este dat de anuntul organizatorului privind inceperea concursului pe pagina sa oficiala de Instagram si in locatie.

Ulterior anuntului organizatorului privind inceperea concursului, persoanele care doresc sa participe la acest concurs vor trebui sa dea follow paginilor de Instagram IAD- Innocent & Delcious (innocentanddeclicious), si sa faca un story din locatie cu tag @innocentanddelicious si cu #Storytellers@Iad

 • DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la Storytellers IAD – Innocent & Delcious este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

 • are domiciliul sau reședința în România;
 • a implinit varsta de 18 ani;
 • are un cont activ și public alocat platformei Instagram;
 • este urmăritor al profilului de Instagram al Organizatorului @innocentanddelicious;
 • da follow paginii de Instagram IAD – Innocent & Delcious (innocentanddeclicious) si sa faca un story din locatie cu tag @innocentanddelicious si cu #Storytellers@Iad
 •  

Doar follow si tag-ul realizate pana la data și ora indicate anterior, și care nu cuprind mențiuni jignitoare, ofensatoare sau care sa aduca atingere imaginii sau intereselor Organizatorului pot fi validate drept câștigătoare.

Nu pot participa la Storytellers IAD – Innocent & Delcious, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajații sau colaboratorii Organizatorului.

Prin participarea la evenimentul Organizatorului, participantul isi exprima acordul ca inregistrarea acestuia sa fie utilizata de catre Organizator in orice modalitate, Organizatorul fiind autorizat sa folosească, sa publice, sa reproduca, în alt mod, sa modifice și sa distribuie conținutul participantului cu sau fără numele participantului în întreaga lume, pentru orice scop legal. Aceste utilizări pot include, dar nu se limitează la, informații, educație, promovare sau publicitate pentru produsele si serviciile Organizatorului prin internet, site-uri web, aplicații mobile și rețele sociale. Dacă si alte persoane decât participantul apar in filmarea postata, participantul declara ca are dreptul de a utiliza imaginea acestora si, prin participarea la evenimentului Organizatorului, participantul cesioneaza acest drept catre Organizator in mod nelimitat.

 • DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul Storytellers IAD – Innocent & Delcious este ales în funcție de cel mai frumos si atractiv story dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament. Dacă un câștigător extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorului se va anunta pe parcursul comcursului dar pana la data de 01.06.2024 iar rezultatul va fi anunțat prin intermediul platformei de Instagrama a Oragnizatorului publicat în ziua respectivă. Câștigătorul va fi contactat de Organizator în termen de cel mult 10 ore de la data anunțului, prin intermediul platformei Instagram.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorilor cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestora. Imposibilitatea de contactare a câștigătorilor sau lipsa unui răspuns din partea acestora în termen de 3 ore de la ora încercării de contactare sau de la data informării câștigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.

 • IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul va calcula, reține și achita impozitul datorat de câștigător conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Storytellers IAD – Innocent & Delcious   se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

 •  SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA

Storytellers IAD – Innocent & Delcious    poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea Storytellers IAD – Innocent & Delcious    sau când continuarea acestuia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea Storytellers IAD – Innocent & Delcious   prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme YouTube, Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la Storytellers IAD – Innocent & Delcious, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Avem rugămintea să citiți cu atenție politica de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinsa in prezentul Regulament, prin care vă informăm asupra modului în care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Storytellers IAD – Innocent & Delcious. Acesta politica se completeaza cu Politica de confidentialitate afisata la adresa https://iad.ro/politica-de-confidentialitate/ .

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligațiilor aferente organizării Storytellers IAD – Innocent & Delcious. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanți aferente materialului video pentru participarea la Storytellers IAD – Innocent & Delcious.

Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participanților colectate și prelucrate de Organizator pot consta în: numele aferent contului Instagram (username), imaginea participantilor la realizarea materialului video (Instagram story).

Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale, Organizatorul va solicita   câștigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de livrare, adresă de e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cât este necesar pentru desfășurarea Storytellers IAD – Innocent & Delcious  și pentru respectarea obligațiilor legale.

Drepturile participanților

Participanții la Storytellers IAD – Innocent & Delcious au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare și de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alți operatori;
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câștigătorului Storytellers IAD – Innocent & Delcious atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care și-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Partajarea datelor cu caracter personal

Pentru buna desfășurare a Storytellers IAD – Innocent & Delcious, există posibilitatea ca Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanților cu alți operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în măsura în care aceștia au implementat măsuri de protecție adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci când doriți să vă exercitați drepturile legale, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail:contact@iad.ro

Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.

 • CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE Storytellers IAD – Innocent & Delcious.

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a Giveaway IAD – Innocent & Delcious   vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail:contact@iad.ro.

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară Giveaway IAD – Innocent & Delcious aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod postal 011865, www.anpc.ro.

Organizator

NORDIC RESTAURANTS S.R.L.

prin Ciprian Moldoveanu